Farmaceuta już nie wystąpi w reklamie i nie będzie uczestniczyć w kampaniach w social media

Andrzej Winnicki
05.03.2024

Krajowy Zjazd Aptekarzy zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian do Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który teraz funkcjonować będzie pod nazwą Kodeks Etyki Farmaceuty RP. Zmiany, które zostały przyjęte 28 stycznia i obowiązują od połowy lutego, m.in. ograniczają możliwość udziału farmaceutów w kampaniach reklamowych.

Aptekarz nie poleci nam leku czy suplementu w reklamie

Nowy Kodek Etyki Farmaceuty RP wprowadza zakaz reklamowania asortymentu aptecznego oraz zakaz udziału w innych formach reklamy, które mogłyby negatywnie wpływać na postrzeganie godności zawodu farmaceuty.

Zgodnie z nowymi wytycznymi farmaceuci nie mogą reklamować produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, ani żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Znaczącym ograniczeniem jest także wprowadzony zakaz uczestnictwa farmaceutów w każdej formie reklamy, która mogłaby naruszyć godność zawodu lub podważyć zaufanie do profesji farmaceutycznej. Dotychczasowe przepisy nie odnosiły się bezpośrednio do aktywności farmaceutów w mediach społecznościowych, co otwierało przestrzeń dla tzw. „płatnych współprac” z różnymi markami aptecznymi. Nowelizacja jasno określa, że takie działania, zwłaszcza w kontekście suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są teraz zabronione.

Za naruszenie nowych przepisów przewidziane jest postępowanie dyscyplinarne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie