Polscy wydawcy chcą pieniędzy od Google i innych platform

Remigiusz Szulc
14.05.2024

Polskie organizacje wydawców prasowych i internetowych domagają się, aby globalne platformy cyfrowe, takie jak Google, zaczęły płacić za korzystanie z ich treści. Propozycje te pojawiły się w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu nowelizacji prawa autorskiego, w ramach której mają zostać wdrożone unijne dyrektywy dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (DSM).

Będzie nakaz wypłacania tantiem?

Według Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych, Google odgrywa kluczową rolę na rynku cyfrowym, częściowo dzięki treściom dostarczanym przez wydawców, co przyczyniło się do dominacji tej platformy w Internecie. Projekt nowelizacji prawa autorskiego, który przedstawiono w połowie lutego, wywołał kontrowersje w środowisku z powodu braku przepisów dotyczących tantiem internetowych, które są standardem w Europie.

Nowe przepisy miałyby obligować duże platformy do negocjacji z wydawcami na temat wynagrodzeń za publikowanie fragmentów ich treści. W przypadku braku porozumienia, propozycje przewidują możliwość interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który mógłby ustalić wynagrodzenie dla wydawców.

Inne kraje europejskie, takie jak Włochy, Belgia czy Czechy, już wdrożyły podobne regulacje, które umożliwiły interwencje państwowe w przypadku nieudanych negocjacji. Przykłady z Niemiec i Francji pokazują, że bez wsparcia instytucji państwowych, lokalni wydawcy często stają się zależni od decyzji wielkich platform, takich jak Google.

Dyskusja w Polsce nabiera tempa, a wydawcy podkreślają potrzebę ustanowienia uczciwych relacji biznesowych z platformami, które korzystają z ich treści. Kwestia ta staje się jeszcze bardziej istotna w kontekście rosnącej dominacji „zero-click searches”, gdzie użytkownicy otrzymują odpowiedzi bezpośrednio w usługach Google, co zmniejsza ruch na stronach wydawców.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie