Chcesz reklamować się w radiu? Poznaj obowiązujące przepisy!

Antoni Kwapisz
07.11.2016

Różne formy reklamy tylko z pozoru są uzależnione wyłącznie od kreatywności ich autorów. Tak naprawdę w Polsce obowiązują konkretne przepisy, które określają, w jaki sposób można reklamować swoje produkty w różnych mediach. Dotyczy to także reklamy radiowej. Te przepisy bez wątpienia warto znać, aby dobrze zaplanować swoją kampanię w eterze. Wymieniamy najważniejsze regulacje.

Reklama w radiu musi być wyraźnie wyodrębniona

To najważniejszy zapis w Ustawie o Radiofonii i Telewizji. Chodzi o to, że nadawca musi w sposób czytelny dla słuchaczy wyróżnić nie tylko bloki reklamowe, ale też wszelkie inne treści o charakterze promocyjnym. Dlatego przed i po blokach pojawia się hasło „Reklama” i „Po reklamie”. Z kolei przed i po wszelkich elementach sprzedanych musi się pojawić informacja, że „Sponsorem jest/był”.

Ważne

W szczególnych przypadkach (np. tzw. sprzedanie audycji) reklama może się pojawiać także w trakcie programu radiowego, a nie tylko w specjalne wyznaczonych blokach.

Których audycji nie można przerywać reklamą?

To także jest ściśle uregulowane. Zgodnie z ustawą reklama nie może przerywać:

 • Serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń
 • Audycji i charakterze religijnym
 • Audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut
 • Audycji dla dzieci

Prawo zabrania też przerywania reklamą programów nadawanych przez publicznych nadawców, za wyjątkiem transmisji zawodów sportowych, które zawierają przerwy (np. mecz piłkarski).

Czego nie można reklamować w radiu?

Lista jest bardzo długa, ale znajdują się na niej przede wszystkim produkty i usługi mogące mieć zły wpływ na dzieci i prowadzić do uzależnień. Konkretnie są to:

 • wyroby tytoniowe oraz wszelkie rekwizyty i produkty związane z paleniem tytoniu
 • napoje alkoholowe
 • usługi medyczne świadczone wyłącznie na podstawie skierowania lekarza
 • produkty lecznicze
 • wideoloterie
 • gry cylindryczne
 • gry w karty
 • gry w kości
 • zakłady wzajemne
 • gry na automatach

Ważne!

W radiu nie wolno też emitować reklam, które w jakikolwiek sposób wpływają na dzieci, czyli np. zachęcają je do wywierania nacisku na rodziców w celu skłonienia ich do zakupu danej rzeczy.

Każda firma planująca kampanię reklamową w radiu musi o tych zasadach pamiętać, choć oczywiście nadrzędny obowiązek spoczywa na samym nadawcy. Warto również pamiętać, że zapisy Ustawy o Radiofonii i Telewizji co jakiś czas się zmieniają i to, co jest zakazane dziś, jutro może być już dopuszczalne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie