Podstawowe argumenty za organizacją imprez integracyjnych

Maciej Piwowski
23.11.2020

Firmowe imprezy integracyjne kojarzą się… średnio. Powszechnie uważa się je za wylęgarnię różnego rodzaju patologii, tymczasem w większości przypadków jest to po prostu nieprawda. Dobrze zorganizowana impreza integracyjna przynosi firmie i jej pracownikom konkretne korzyści, dlatego przedsiębiorstwa nie powinny rezygnować z tej kategorii eventów. Kilka podstawowych argumentów przemawiających za organizowaniem imprez integracyjnych wymieniamy w naszym poradniku.

Element motywacyjny

Dobrze zorganizowana, atrakcyjna impreza integracyjna zawsze działa na pracowników motywującą, zwiększając ich zaangażowanie i w krótkim okresie poprawiając osiągane przez nich wyniki. Nie ma w tym żadnej tajemnicy: chodzi po prostu o to, że pracownik, który weźmie udział w takim spotkaniu i świetnie się wybawi, poczuje się doceniony przez pracodawcę. Zobaczy, że pracuje w firmie, dla której naprawdę warto się starać.

Lepsze poznanie się pracowników z różnych działów

To szczególnie duża korzyść dla średnich i dużych firm, które są mocno narażone na problemy komunikacyjne. Jeśli pracownicy z różnych działów nie mają ze sobą na co dzień kontaktu, to trudno się dziwić, że sobie nie ufają, nie chcą sobie pomagać poza zakresem obowiązków, nie dogadują się i tym samym hamują rozwój przedsiębiorstwa. Impreza integracyjna pozwala to szybko naprawić.

Wzmocnienie więzi na linii pracownik-pracodawca

Na ten argument uwagę powinni zwrócić zwłaszcza ci pracodawcy, którzy na co dzień w ogóle nie mają kontaktu ze swoimi podwładnymi. Efekt jest taki, że pracownicy w zasadzie nie wiedzą, kim jest ich szef, a to rodzi różne – nie zawsze prawidłowe – domysły i osłabia morale. Impreza integracyjna jest świetną okazją do tego, aby pracodawca osobiście spotkał się z pracownikami, podziękował im za wysiłek i zapewnił ich, że firma zmierza w dobrym kierunku. To zawsze doskonale wpływa na podejście załogi do pracy.

Wzrost zaufania w zespole

Zespoły mogą pracować bardzo efektywnie, ale tylko wtedy, gdy ich członkowie sobie ufają, lubią się, a przynajmniej mają do siebie szacunek. W biurze nie ma za bardzo warunków do tego, aby przełamać nieufność czy nawet niechęć. Zupełnie inaczej wygląda to podczas imprezy integracyjnej, która rozluźnia atmosferę i pozwala jej uczestnikom poczuć się znacznie swobodniej oraz pokazać skrywane dotąd talenty, pozytywne cechy charakteru itd. Ten efekt będzie dodatkowo wzmocniony, gdy zadbamy o typowy team building, czyli np. zajęcia z elementami zabawy, podczas których pracownicy muszą ze sobą współpracować.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie